Powrót do aktualności 2003/04
COMENIUS

Od września roku 2003/2004 nasza szkoła bierze udział w Międzynarodowym Programie Comenius 1. Comenius stanowi jeden z komponentów Programu Sokrates, programu działań Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji. Program Sokrates został uruchomiony w 1995 roku.
Ogólne cele Programu Sokrates, w którym bierzemy udział są następujące:

 • wzmocnienie wymiaru europejskiego edukacji szkolnej,
 • zachęcanie do nauki języków obcych,
 • promowanie świadomości interkulturowej (czyli tolerancji i wiedzy o kulturze innych krajów europejskich)

  Nasza szkoła bierze udział w Projekcie Szkolnym Comeniusa. Temat projektu to "Młodzi ludzie w Europie". W projekcie biorą udział uczniowie w wieku gimnazjalnym (od 12 do 16 roku życia) oraz nauczyciele szkół średnich i podstawowych (w zależności od systemów edukacyjnych państw członkowskich) Danii, Niemiec i Polski. Koordynatorem projektu ze strony polskiej jest p. Renata Sujka.

  Projekt umożliwia uczestnikom zaprezentowanie siebie, własnej szkoły, regionu i państwa, wzbogacenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego państw członkowskich oraz daje szansę nawiązania indywidualnych kontaktów międzynarodowych. Jego celem jest rozwinąć świadomość podobieństw i różnic pomiędzy młodymi ludźmi, sprawić, by stali się bardziej tolerancyjni, aktywni, pewni siebie, po prostu lepiej przygotowani do życia w zjednoczonej Europie. Zamierzeniem autorów projektu jest również rozwijanie umiejętności komunikacji oraz motywacji do nauki języków obcych.

  W bieżącym roku szkolnym projekt składa się z pięciu etapów, zatytułowanych:

 • Prezentacja
 • Tydzień Comeniusa
 • Boże Narodzenie
 • Szkoła
 • Styl życia

  Będzie on realizowany w ramach programu nauczania na lekcjach: geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki, informatyki, języka polskiego i języków obcych i na lekcjach wychowawczych.

  "Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Socrates-Comenius. Treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani Agenacja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności."