Powrót do aktualności 2003/04
WYSTAWA

Dnia 6 kwietnia 2004 r. w Łukowskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac uczniowskich powstałych w trakcie realizacji przez Gimnazjum nr 2 w Łukowie międzynarodowego projektu "Młodzi ludzie w Europie". Projekt jest realizowany w ramach Programu Socrates - Comenius i finalizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Na prezentacji można było obejrzeć prace uczniów: duńskiej szkoły Erristo Centrascole w Fredericia, niemieckiej Grund-Hauptschule Winchenringen w Winchenringen oraz uczniów Gimnazjum nr 2 w Łukowie poświęcone tradycjom i zwyczajom bożonarodzeniowym, zainteresowaniom uczniów, edukacji w poszczególnych krajach, osiągnięciom sportowym oraz literaturze duńskiej i niemieckiej.
Następnie miał miejsce popis aktorski, krasomówczy i recytatorski uczniów gimnazjum, którzy zaprezentowali utwory literatury duńskiej i niemieckiej. Prezentowane były utwory: Fryderyka Schillera, Franza Mahlke, Johana Goethego, Agnes Migel i Sachs Nelly.
Obejrzeliśmy także współczesną wersję "Dziewczynki z zapałkami" duńskiego pisarza H. Ch. Andersena. W popisie krasomówczym zostało zaprezentowane opowiadanie duńskie "Buty są ważne". Występ zakończyła recytacja "Ody do radości".
Program przygotowali uczniowie pod kierunkiem pań: Agnieszki Czerskiej-Pawlak, Małgorzaty Podlodowskiej, Małgorzaty Knap, Ewy Tomasiewicz, Malgorzaty Gawrońskiej, Doroty Ratyńskiej.
W otwarciu wystawy uczestniczyli dziennikarze z Katolickiego Radia Podlasie oraz Telewizji Master.