Miejski Dzień Edukacji Narodowej
"Choć Was noc otoczy głucha,
Wyrosną kwiaty na każdej grzędzie
I nieśmiertelna cząstka waszego ducha
W sercu pokoleń późniejszych żyć będzie."

[Adam Asnyk]

Nasze gimnazjum miało zaszczyt organizować tegoroczne obchody Miejskiego Dnia Edukacji Narodowej. Odbyły sie one 16 października 2006 r. o godz. 1200 w budynku Gimnazjum nr 2.

Uroczystość rozpoczęły dzieci z Przedszkola nr 3 oraz uczniowie Gimnazjum nr 2, kierując do wszystkich pracowników oświaty wyrazy szacunku i wdzięczności. Gospodarz obchodów, pan dyrektor Marek Kosiński, powitał zgromadzonych gości, a wśród nich:

 • Starostę Łukowskiego - pana Janusza Kozioła,
 • Przewodniczącego Rady Miasta - pana Jerzego Kamińskiego,
 • Burmistrzów Miasta - pana Zbigniewa Zemło i pana Jarosława Sycha,
 • Radnych Miasta Łuków,
 • Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - panią Władysławę Ostrowską wraz z pracownikami tego wydziału,
 • dyrektorów i nauczycieli łukowskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
 • nauczycieli emerytów na czele z panią Józefą Olszewską i panią Edwardą Mazurkiewicz,
 • członkówi Prezydium Rady Rodziców Gimnazjum nr 2 z przewodniczącym panem Tomaszem Klimkiem.

  Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Miasta Łuków - pan Zbigniew Zemło, który w swojej wypowiedzi podkreślił mocne strony każdej łukowskiej placówki oświatowej.
  Następnie głos zabrali:

 • Przewodniczący Rady Miasta - pan Jerzy Kamiński,
 • Starosta Powiatu Łukowskiego - pan Janusz Kozioł,
 • Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Wojwództwa Lubelskiego - pan Władysław Świętochowski,
 • Przewodnicząca Zarządu Oddziału ZNP w Łukowie - pani Małgorzata Knap.

  W dalszej części uroczystości miało miejsce wręczenie aktów mianowania i ślubowanie nauczycieli mianowanych, wśród których znalazły się p. Agnieszka Bilska i p. Sylwia Grochowska.

  Praca wielu nauczycieli została zauważona przez władze naszego miasta. Pan Burmistrz Miasta Łuków wręczył nagrody 24 nauczycielom z łukowskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. W Gimnazjum nr 2 doceniono pana Marka Kosińskiego, panią Bożennę Chruściel oraz panią Jolantę Pyrko. .

  Część artystyczną przygotowali nauczyciele Gimnazjum nr 2: p. Małgorzata Knap, p. Dorota Ratyńska, p. Leszek Kędzierski, p. Agnieszka Czerska-Pawlak. Dzieci z Przedszkola nr 3 pracowały pod kierunkiem p. Haliny Dzido i p. Magdaleny Zajglic.

 • Copyright © 2000-2007 Aneta Paszkiewicz