AKCJA "GÓRA GROSZA"

W dniach 10 - 21.10.2005 r. w naszej szkole uczniowie poszczególnych klas zbierali monety, włączając się w ten sposób w ogólnopolską akcję "Góra grosza". Niestety nie wszyscy potrafią dzielić się tym co mają z innymi. Uczniowie klasy 2d nie włączyli się w tą akcję. Pozostali w miarę swoich możliwości wsparli zbiórkę.

Wyniki akcji przedstawiają się następująco:
KlasaMasa (kg)Suma (zł)
1A776,75
1 B 1,2 13,46
1 C 1 11,93
1 D 3 31,64
1 E 3,2 32,97
1 F 2,8 23,15
1 G 3 30,15
2 A 2,1 18,18
2 B 2,5 24,14
2 C 0,8 10
2 D - -
2 E 7,25 50
2 F 6,9 49,51
2 G 0,8 9,11
2 H 6,8 67,03
3 A 2,7 23,09
3 B 8,5 82
3 C 2,2 18
3 D 2,7 25,56
3 E 0,3 1,30
3 F 1,7 16,31
3 G 2,6 25,21
3 H 1,5 12,02
3 I 2,5 25,65
Razem 73,05 677,16
W związku ze zbiórką monet w naszej szkole został ogłoszony konkurs.
W kategorii wysokości zebranej kwoty wyniki są następujące:

•I miejsce - klasa 3 B (82 zł)
•II miejsce - klasa 1 A (76,75 zł)
•III miejsce - klasa 2 H (67,03 zł)

W kategorii masy zebranych monet wyniki przedstawiają się następująco:

•I miejsce - klasa 3 B (8,5 kg)
•II miejsce - klasa 2 E (7,25 kg)
•III miejsce - klasa 1 A (7 kg)

Na najbliższym apelu zwycięzcom zostaną wręczone dyplomy. Wszystkim, którzy włączyli się w sprawny przebieg tej akcji na terenie naszej szkoły serdecznie dziękujemy! Zebrana suma została przekazana, zgodnie z wolą uczniów, dla Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym.

Katarzyna Szczęśniak

Copyright © 2000-2007 Aneta Paszkiewicz