KOŁA PROWADZONE W GIMNAZJUM NR 2 W ŁUKOWIE
NAZWA KOŁA
NAUCZYCIEL PROWADZˇCY
MŁODY FILOZOFp. M. Knap
KOŁO POLONISTYCZNEp. M. Gałach
POLUBIĆ ORTOGRAFIĘp. J. Pyrko
KOŁO TEATRALNEp. S. Grochowska
KOŁO MŁODEGO AKTORA I DZIENNIKARZAp. M. Podlodowska
¦CIEŻKA MULTIMEDIALNA KL.Ip. J. Tymoszuk
KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKIp. J. Tymoszuk
KOŁO JĘZYKA ROSYJSKIEGOp. G. Osypińska
KOŁO MATEMATYCZNEp. M. Wereszczyńska
KOŁO MATEMATYCZNEp. B. Chru¶ciel
KOŁO MATEMATYCZNE KL. IIIP. G. Pieniak
KOŁO MATEMATYCZNE KL. IIp. T. Słomka
KOŁO MATEMATYCZNE KL. IIp. H. Konstanta
KOŁO MATEMATYCZNE - PRACA INDYWIDUALNA KL. IIIhp. H. Konstanta
KOŁO BIOLOGICZNEp. M. Chrobak
KOŁO BIOLOGICZNE KL. I, IIp. J. Osińska
KOŁO CHEMICZNEp. U. Wojtalska
KOŁO INFORMATYCZNE KL. Ip. A. Paszkiewicz
KOŁO INFORMATYCZNE KL. IIp. A. Pieniak
KOŁO INFORMATYCZNE KL.Ig,hp. A. Pieniak
KOŁO PLASTYCZNEp. A. Czerska
SKSp. A. Czajka
SKSp. M. Filip
SKSp. L. Grzeczyńska
SKSp. M. Grzeczyński
SKSp. L. Kędzierski
SKSp. M. Kiełczewski
ZESPÓŁ WOKALNY p. D. Ratyńska
KOŁO TANECZNEp. L. Kędzierski
KOŁO TANECZNEp. A. Domijańska
KOŁO FOTOGRAFICZNEp. R. Smolarz
KOŁO TECHNICZNEp. D. Nikiel
KOŁO WOLONTARIATp. A. Kurowska, p. K. Dołęga


ZAJĘCIA NA BASENACH
  • p. Agnieszka Domijańska
  • p. Lidia Grzeczyńska
  • p. Marcin Grzeczyński

    ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

    J. POLSKI
  • kl. I - p. R. Prokopowicz, p. E. Tomasiewicz
  • kl. II - p. R. Prokopowicz, p. B. Borucz, p. J. Pyrko
  • kl. III - p. R. Prokopowicz, p. M. Knap

    MATEMATYKA
  • kl. I - p. T. Słomka
  • kl. II - p. H. Konstanta
  • kl. III - p. G. Pieniak, p. B. Chru¶ciel

    FIZYKA
  • kl. I, II, III – p. K. Szczę¶niak

    CHEMIA
  • kl. III - p. A. Bilska

    PROWADZONA JEST NAUKA DODATKOWEGO JĘZYKA OBCEGO W WYMIARZE 22 GODZIN
  • JĘZYK ANGIELSKI- 10 godzin p. D. Puzio, p. L. Czajka, p. W. Niewęgłowska
  • JĘZYK NIEMIECKI- 8 godzin p. M. Kępa, p. D. Kurowski
  • JĘZYK ROSYJSKI- 4 godziny p. Z. Ochnik, p. G. Osypińska
  • Copyright © 2000-2007 Aneta Paszkiewicz