Artykuły
Psychiczne i biologiczne aspekty dojrzewania

"Budząca się kobiecość szuka akceptacji - dobrze, jeśli dziewczyna w tym okresie znajduje taką akceptację u swoich rodziców. Akceptacja pozwala jej potwierdzić swą wartość jako kobiety, nie musi szukać takiego potwierdzenia w przedwczesnych związkach z chłopcami."

"To co dla dorosłego człowieka może być nieistotne i bez znaczenia młodzi przeżywają głęboko. Drobny dla dorosłego kłopot, w ich oczach urasta do rangi dramatu; zdarzenie niewarte wzmianki może być dla 13 latka przyczyną szalonej radości."

Czytaj więcej ...

Dlaczego dzieci sięgają czasem po alkohol?

"Dzieci wchodzące w wiek dojrzewania przechodzą jakby ponowne narodziny, a równocześnie przygotowują się do dorosłości. Mimo, że zaczynają wyglšdać jak ludzie dorośli, w wielu sprawach są jeszcze dziećmi i nadal jest mnóstwo rzeczy, których nie mogą lub nie potrafią robić. To czas konfliktów z rodzicami, nauczycielami, czas podważania autorytetów, czas, gdy bardzo ważne (a bywa, że najważniejsze) stają się kontakty z rówieśnikami. Młodzi ludzie w tym wieku mogą przebywać z sobą niemal bez końca, od rana do nocy. Zaczynają interesować się płcią przeciwną, robią się niepewni często zmienia im się nastrój – z nieokrzesanej energii przechodzš płynnie w apatie i przygnębienie.[...]"

Czytaj więcej ...

Czy komputer uzależnia?

"W związku z coraz większym rozwojem techniki informacyjnej, coraz więcej osób kupuje komputer. Niewątpliwie urządzenie to ma wiele zalet: ułatwia nam pracę, dostarcza rozrywki, umożliwia poszerzenie zasobów naszej wiedzy. Niestety, komputery nie są także pozbawione wad. [...]"

Czytaj więcej ...

Narkotyki - nie moje dziecko

"Do rodziców dociera sporo informacji o narkotykach - z artykułów w gazetach i programów telewizyjnych, mówi się o nich w szkołach na zebraniach rodzicielskich. Stąd musicie więc wiedzieć, że obecnie po narkotyki sięgają uczniowie już w młodszych latach szkół średnich, a nawet w szkole podstawowej i że narkomania nieletniego może uderzyć w każdą rodzinę, niezależnie od jej statusu. Jak większość rodziców, zapewne tłumicie w sobie wszelkie podejrzenia, uznając uwikłanie waszego dziecka w narkotyki za niemożliwe - do czasu aż przytłoczą was oczywiste fakty. [...]"

Czytaj więcej ...

Problemy wieku dorastania

"Okres, w którym chłopcy i dziewczęta zaczynają stawać się młodymi mężczyznami i młodymi kobietami, jest rzeczywiście przełomowy. Spostrzegają wtedy, że zmieniają się nie tylko ich rysy twarzy i budowa ciała, lecz zmienia się także ich sposób myślenia – zaczynają sobie zdawać sprawę, że stają się dorosłymi. [...]"

Czytaj więcej ...

Problem sekt dzisiaj

"Jednym ze współczesnych problemów dotyczących młodego pokolenia (choć nie tylko) jest problem zaangażowania młodzieży w ruchy parareligijne. Coraz więcej rodzin dotyka dramat oderwania dzieci od rodziców, dramat wyparcia się bliskich na rzecz praktyk religijnych niewiele mających wspólnego z dążeniem do spotkania z Bogiem. [...]"

Czytaj więcej ...

Copyright © 2000-2016 Aneta Paszkiewicz