Terminy egzaminu gimnazjalnego

1. część humanistyczna - 19 kwietnia 2017 r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza - 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
- z zakresu matematyki - godz. 11:00

3. język obcy nowożytny - 21 kwietnia 2017 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym - godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00


Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego - 16 czerwca 2017 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 23 czerwca 2017 r.


Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 + aktualizacja z 1 września 2015 r.

Informator gimnazjalny od 2011/2012


Informacja o sposobie organizacji
i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017


Więcej informacji o egzaminie gimnazjalnym można znaleźć na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie:


Arkusze egzaminacyjne

 • egzamin 2016
  historia i wos + klucz punktowania
  język polski + karta rozwiązań + klucz punktowania
  przedmioty przyrodnicze + klucz punktowania
  matematyka + karta rozwiązań + klucz punktowania
  język angielski - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania
  język angielski - poziom rozszerzony + karta rozwiązań + transkrypcja + klucz punktowania
  język niemiecki - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania
  język niemiecki - poziom rozszerzony + karta rozwiązań + transkrypcja + klucz punktowania
  język rosyjski - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania
  język rosyjski - poziom rozszerzony + karta rozwiązań + transkrypcja + klucz punktowania

 • egzamin 2015
  historia i wos + klucz punktowania
  język polski + karta rozwiązań + klucz punktowania
  przedmioty przyrodnicze + klucz punktowania
  matematyka + karta rozwiązań + klucz punktowania
  język angielski - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania
  język angielski - poziom rozszerzony + karta rozwiązań + transkrypcja + klucz punktowania
  język niemiecki - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania
  język niemiecki - poziom rozszerzony + karta rozwiązań + transkrypcja + klucz punktowania
  język rosyjski - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania
  język rosyjski - poziom rozszerzony + karta rozwiązań + transkrypcja + klucz punktowania

 • egzamin 2014
  historia i wos + klucz punktowania
  język polski + klucz punktowania
  przedmioty przyrodnicze + klucz punktowania
  matematyka + klucz punktowania
  język angielski - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania
  język angielski - poziom rozszerzony + transkrypcja + klucz punktowania
  język niemiecki - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania
  język niemiecki - poziom rozszerzony + transkrypcja + klucz punktowania
  język rosyjski - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania
  język rosyjski - poziom rozszerzony + transkrypcja + klucz punktowania

 • egzamin 2013
  historia i wos + klucz punktowania
  język polski + klucz punktowania
  przedmioty przyrodnicze + klucz punktowania
  matematyka + klucz punktowania
  język angielski - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania
  język angielski - poziom rozszerzony + transkrypcja + klucz punktowania
  język niemiecki - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania
  język niemiecki - poziom rozszerzony + transkrypcja + klucz punktowania
  język rosyjski - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania
  język rosyjski - poziom rozszerzony + transkrypcja + klucz punktowania

 • egzamin 2012
  historia i wos + klucz punktowania
  język polski + klucz punktowania
  przedmioty przyrodnicze + klucz punktowania
  matematyka + klucz punktowania
  język angielski - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania
  język angielski - poziom rozszerzony + transkrypcja + klucz punktowania
  język niemiecki - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania
  język niemiecki - poziom rozszerzony + transkrypcja + klucz punktowania
  język rosyjski - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania
  język rosyjski - poziom rozszerzony + transkrypcja + klucz punktowania

 • egzamin 2011
  część humanistyczna + klucz punktowania
  część matematyczno-przyrodnicza + klucz punktowania
  język angielski - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania
  język niemiecki - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania
  język rosyjski - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania

 • egzamin 2010
  część humanistyczna + klucz punktowania
  część matematyczno-przyrodnicza + klucz punktowania
  język angielski - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania
  język niemiecki - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania
  język rosyjski - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania

 • egzamin 2009
  część humanistyczna + klucz punktowania
  część matematyczno-przyrodnicza + klucz punktowania
  język angielski - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania
  język niemiecki - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania
  język rosyjski - poziom podstawowy + transkrypcja + klucz punktowania

 • egzamin 2008
  część humanistyczna + klucz punktowania
  część matematyczno-przyrodnicza + klucz punktowania

 • egzamin 2007
  część humanistyczna + klucz punktowania
  część matematyczno-przyrodnicza + klucz punktowania

 • egzamin 2006
  część humanistyczna + klucz punktowania
  część matematyczno-przyrodnicza + klucz punktowania

 • egzamin 2005
  część humanistyczna + klucz punktowania
  część matematyczno-przyrodnicza + klucz punktowania

 • egzamin 2004
  część humanistyczna + klucz punktowania
  część matematyczno-przyrodnicza + klucz punktowania

 • egzamin 2003
  część humanistyczna + klucz punktowania
  część matematyczno-przyrodnicza + klucz punktowania

 • egzamin 2002
  część humanistyczna + klucz punktowania
  część matematyczno-przyrodnicza + klucz punktowania

 • egzamin 2001
  część humanistyczna + klucz punktowania
  część matematyczno-przyrodnicza + klucz punktowania

 • Copyright © 2000-2016 Aneta Paszkiewicz