Doradztwo zawodowe
- narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne


E-GAZETKI

Zawody obszaru medyczno-społecznego - czy to dla mnie?
Zawody rolniczo-leśne z ochroną środowiska - czy to dla mnie?
Jak wydobyć talent i uruchomić karierę - o zawodach obszaru mechanicznego. Część I
Zawody administracyjne i usługowe. Część I
Zawody elektryczno-elektroniczne - czy to dla mnie?
Zawody z obszaru turystyczno-gastronomicznego - czy to dla mnie?
Zawody artystyczne - czy to dla mnie?
Kariera znaczy "droga". Zbuduj ją z nami!
Jak wydobyć talent i uruchomić karierę - o zawodach obszaru mechanicznego. Część II
Zawody administracyjne i usługowe. Część II


FILMY
Ciekawe filmy opracowane przez


Filmy o zawodach "OHP"
Filmy o zawodach "Perspektywy Edukacyjno-Zawodowe"
Filmy o zawodach "WybieramZawód.pl"


PUBLIKACJE
Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego
Poradnik Rozwój, problemy i zagrożenia z serii "Wybór Zawodu"
Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata


MATERIAŁY DLA RODZICÓW
Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalnš. Broszura dla rodziców
Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum


NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE
DIAPREZAMUS - pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierający proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży (gimnazjum)
LABIRYNT ZAWODÓW - niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów wraz z multimedialnymi zasobami informacji zawodowej
VADEMECUM TALENTU - zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów
"Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych"
Wybieram zawód - pakiet edukacyjny dla gimnazjum
Talent Game - metodyka i narzędzia badania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów

Copyright © 2000-2016 Aneta Paszkiewicz