Rada Rodziców
PREZYDIUM RADY REGULAMIN WPŁATY KONTAKT

Dokumenty Rady Rodziców 2016/2017

Regulamin Rady Rodziców
Protokół z zebrania Rady Rodziców 29.09.2016

Ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2016/2017

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
Prezentacja produktu
TABELA OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU
Załącznik nr 1 Tabela środków specjalnych
Oświadczenie indywidualne
Oświadczenie grupowe

"To demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentuje ona ogół rodziców w kontaktach z  innymi organami szkoły (radą pedagogiczną, dyrektorem lub samorządem uczniowskim), instytucjami pozaszkolnymi (np. z samorządem lokalnym), radami rodziców z innych szkół (np. w celu wymiany doświadczeń). Rada Rodziców jest organem szkoły."

Tyle definicji. Prościej mówiąc współpracujemy z dyrekcją w zakresie uchwalania w porozumieniu z radą pedagogiczną Programu Wychowawczego Szkoły,Programu Profilaktyki.Opiniujemy szkolny zestaw programów nauczania i zestaw podręczników, projekt planu finansowego szkoły, pracę nauczycieli starających się o wyższy stopień zawodowy, wzór jednolitego stroju (tzw. strój galowy), itp. Mamy możliwość wnioskowania o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub zestawie podręczników.  Bierzemy też czynny udział w organizacji różnych uroczystości szkolnych. Przedstawiciele rady są również obecni na tych uroczystościach. Dla przykładu można wymienić Dzień Edukacji Narodowej, czy też ostatnie bardzo ważne dla szkoły wydarzenie, jakim było nadanie imienia i przekazanie sztandaru oraz oddanie hali sportowej . 

Rada Rodziców w porozumieniu z dyrekcją naszego gimnazjum finansuje, bądż współfinansuje różne przedsięwzięcia mające na celu rozwój, motywację, rozrywkę, możliwość realizacji zainteresowań, a także możliwość sprawdzenia się młodzieży gimnazjum, a więc naszych dzieci w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych. Z funduszy rady pokrywane są koszty udziału naszych dzieci w zawodach sportowych, olimpiadach pozaszkolnych. To my rodzice motywujemy nasze dzieci za pośrednictwem Rady Rodziców finansując zakup nagród, pomocy dydaktycznych, potrzebnych książek do biblioteki. Także z tych funduszy udzielana jest pomoc dla najbardziej potrzebujących uczniów naszego gimnazjum, czy też wpierana jest organizacja imprez rozrywkowych (np. dyskoteka zwana zabawą choinkową). Należy tu wspomnieć również o dość "przyziemnych" sprawach, takich jak doraźne remonty (np. szafki w szatniach, ławki), które spowodowane są normalnym zużyciem, ale często też "działalnością" uczniów.

Moglibyśmy zrobić więcej, ale do tego potrzeba drodzy rodzice funduszy. Dobrowolna wpłata na fundusz Rady Rodziców to zaledwie 20 pln (dwadzieścia złotych) na semestr od rodziny. Ta niewielka kwota przy dużej frekwencji wpłat daje nam naprawdę spore możliwości. Niestety w naszym gimnazjum wpłaty oscylują na poziomie czterdziestu kilku procent. Wszystkim rodzicom  w pełni rozumiejącym te fakty i wspierającym nasze działania między innymi poprzez regularne wpłaty serdecznie dziękujemy. Pozostałych zachęcamy do większego zaangażowania się w życie naszego gimnazjum  i w jego potrzeby, a więc potrzeby jego uczniów.

Wszelkie sugestie, wątpliwości jak i problemy,w których możemy pomóc prosimy kierować do klasowych przedstawicieli Rady Rodziców lub też  na adres  e-mail dostępny w zakładce kontakt.

Copyright © 2000-2016 Aneta Paszkiewicz