Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. St. Konarskiego w Łukowie
(klasy I - VIII) na rok szkolny 2019/2020

Wymagane dokumenty do pobrania:

 Oświadczenie - Załącznik do Uchwały Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 r. dla dzieci spoza obwodu szkoły

 Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej

 Karta zgłoszenia dziecka do klasy I - dla dzieci z obwodu szkoły

 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I - dla dzieci spoza obwodu szkoły

 Wniosek o przyjęcie dziecka do klas II-VIII szkoły podstawowej

 Zarządzenie Burmistrza Miasta Łuków - harmonogram rekrutacji

  Wykaz ulic i numerów domów w obwodach szkół podstawowych

  Uchwała o sieci szkół
Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Copyright © 2000-2016 Aneta Paszkiewicz