NABÓR DZIECI DO KLAS SPORTOWYCH 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. St. Konarskiego w Łukowie
ogłasza nabór dzieci do klasy sportowej na poziomie czwartej klasy
na rok szkolny 2021/2022

z dyscyplinami wiodącymi:

Dziewczęta - piłka ręczna - nauczyciel prowadzący Marcin Grzeczyński
Chłopcy - piłka nożna - nauczyciel prowadzący Mariusz Kiełczewski, Robert Filip

Zgłoszenie dziecka z obecnej trzeciej klasy do czwartej klasy sportowej powinno nastąpić
w terminie 15.03.2021 r. - 02.04.2021 r.

Na stronie szkoły w zakładce rekrutacja należy pobrać:
Wniosek o przyjęcie dziecka do klas II-VIII szkoły podstawowej.

W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym i ograniczeniem kontaktów bezpośrednich z interesantem, prosimy uzupełnione wnioski w zaklejonej kopercie wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły.

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia.

Próba sprawności fizycznej 07.04.2021 r. - 09.04.2021 r.

Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 25 798 27 65

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. St. Konarskiego w Łukowie
ogłasza nabór dzieci do klas I do Szkoły Podstawowej nr 2
na rok szkolny 2021/2022

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

Rodzice dzieci zobowiązani są do złożenia pisemnego zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej. Uzupełnione wnioski w zaklejonej kopercie należy wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły.

w terminie 15.03.2021 r. - 09.04.2021 r.

Dokumenty do pobrania dotyczące rekrutacji do klasy I znajdują się w zakładce Rekrutacja.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

Rodzice dzieci zobowiązani są do złożenia pisemnego wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej. Uzupełnione wnioski w zaklejonej kopercie należy wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły.

w terminie 15.03.2021 r. - 09.04.2021 r.

Dokumenty do pobrania dotyczące rekrutacji do klasy I znajdują się w zakładce Rekrutacja.

26 kwietnia 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 26 kwietnia do 10 maja 2021 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Brak potwierdzenia woli w formie pisemnej w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

14 maja 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Więcej informacji pod numerem tel. 25 798 27 65.

Wymagane dokumenty do pobrania:

 Oświadczenie - Załącznik do Uchwały Rady Miasta Łuków z dnia 30.01.2020r. dla dzieci spoza obwodu szkoły

 Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej

 Karta zgłoszenia dziecka do klasy I - dla dzieci z obwodu szkoły

 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I - dla dzieci spoza obwodu szkoły

 Wniosek o przyjęcie dziecka do klas II-VIII szkoły podstawowej

 Harmonogram rekrutacji

 Kryteria rekrutacji

  Uchwała o sieci szkół

Copyright © 2000-2016 Aneta Paszkiewicz