Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. St. Konarskiego w Łukowie
(klasy I - VII) na rok szkolny 2018/2019

Wymagane dokumenty do pobrania:

 Oświadczenie - Załącznik do Uchwały Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 r. dla dzieci spoza obwodu szkoły

 Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej

 Karta zgłoszenia dziecka do klasy I - dla dzieci z obwodu szkoły

 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I - dla dzieci spoza obwodu szkoły

 Wniosek o przyjęcie dziecka do klas II-VIII szkoły podstawowej

 DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO DODATKOWYEGO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Copyright © 2000-2016 Aneta Paszkiewicz