Samorząd Uczniowski

Współorganizator imprez i uroczystości szkolnych oraz organizator całokształtu życia szkolnego.


PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Karolina Wielgórska - klasa 3a


ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Zuzanna Pytlak - klasa 3a

Zuzanna Tubelewicz - klasa 3b


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Daniel Lonty, Anna Szklarz


E-mail

uczniowski.samorzad.pg2@gmail.com

Copyright © 2000-2016 Aneta Paszkiewicz