Samorząd Uczniowski

Współorganizator imprez i uroczystości szkolnych oraz organizator całokształtu życia szkolnego.


PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Maciej Mościcki - klasa 3F


ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Monika Lada - klasa 3C

Sara Radomyska - klasa 3A


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Daniel Lonty, Anna Szklarz


E-mail

uczniowski.samorzad.pg2@gmail.com

Copyright © 2000-2016 Aneta Paszkiewicz