REGULAMIN MIĘDZYGIMNAZJALNEGO TURNIEJU WIEDZY O ŁUKOWIE

1. Organizatorami turnieju są Katarzyna Dołęga i Aneta Paszkiewicz - nauczyciele Gimnazjum nr 2 w Łukowie, przy współpracy z Burmistrzem Miasta Łukowa - panem Zbigniewem Zemło.

2. Celem turnieju jest:

 • rozwijanie uczuć patriotycznych w odniesieniu do własnego miasta,
 • poszerzanie wiadomości uczniów gimnazjum o historii, tradycji, warunkach przyrodniczo-geograficznych, gospodarce i kulturze Łukowa,
 • rozbudzenie zainteresowań przeszłością oraz dniem dzisiejszym własnego miasta.

  3. Do udziału w turnieju zapraszamy uczniów Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3 w Łukowie.

  4. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
  Etap I ma charakter pisemnego testu zbudowanego z różnych typów zadań, stwarzającego możliwość sprawdzenia ogólnej wiedzy dotyczącej Łukowa. Przeprowadzony zostanie na terenie szkoły macierzystej, przez szkolną komisję konkursową powołaną przez dyrektora szkoły, w terminie: 1 marca 2006 r. o godz. 1000. Test z kluczem odpowiedzi zostanie dostarczony przez organizatorów do 24 lutego 2006 r. W etapie tym biorą udział chętni uczniowie, spośród których zostanie wyłoniona 3-osobowa drużyna, która będzie reprezentowała swoje gimnazjum w finale.
  Etap II - finał - będzie przeprowadzony na terenie Gimnazjum nr 2 w Łukowie w terminie: 31 maja 2006 r. o godz. 1000. Będzie miał charakter turnieju szkół. Konkurencje będą rozgrywane zarówno indywidualnie jak i drużynowo. Jednym z punktowanych zadań finału jest przygotowana wcześniej przez uczniów prezentacja multimedialna w programie PowerPoint na temat "10 rzeczy, które warto wiedzieć o Łukowie". Praca ta może być wyłoniona na drodze szkolnego konkursu.

  5. Każda szkoła proszona jest o oddelegowanie uczniów, którzy będą dopingować swoją drużynę. Forma dopingu i jej kultura podlega ocenie komisji konkursowej. Udział w takiej zabawie powinno wziąć przynajmniej 30 uczniów z każdej szkoły wraz z opiekunami. Opiekę nad uczestnikami etapu II oraz uczniami dopingującymi sprawują nauczyciele oddelegowani przez dyrektora szkoły.

  6. Do 17 marca 2006 r. prosimy o przesłanie protokołu z przebiegu etapu I (wzór - załącznik nr 2). Do 19 maja 2006 r. należy podać przewidzianą liczbę uczniów dopingujących oraz dostarczyć multimedialną prezentację konkursową.

  7. O zwycięstwie w turnieju gimnazjów decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach indywidualnych i drużynowych. W przypadku tej samej ilości punktów uzyskanej przez drużynę nie przewiduje się dogrywki (ex aequo). Równocześnie z klasyfikacją drużynową zostanie wyłoniony uczeń, który uzyskał największą sumę punktów w konkurencjach indywidualnych.

  8. Zwycięska drużyna oraz najlepszy zawodnik turnieju otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Łukowa. Organizatorzy przewidują dyplomy oraz upominki dla wszystkich uczestników finału oraz dyplomy dla przygotowujących ich nauczycieli.

  9. Uczestników turnieju obowiązuje ogólna wiedza dotycząca Łukowa ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • Ważniejsze daty i wydarzenia historyczne z dziejów Łukowa.
 • Sylwetki wybitnych łukowian - powstańców, patriotów, obrońców polskości, działaczy społecznych.
 • Zabytki naszej miejscowości.
 • Położenie geograficzne Łukowa.
 • Łuków jako miasto powiatowe (gminy wchodzące w skład powiatu łukowskiego - nazwa i położenie).
 • Plan miasta (znajomość nazw większych ulic oraz lokalizacja najważniejszych zabytków, pomników, urzędów, instytucji, kościołów oraz miejsc użyteczności publicznej).
 • Władze miejskie (skład, zakres obowiązków, zasady wyboru).
 • Instytucje kulturalne w Łukowie, zakres ich działalności.
 • Działalność niektórych urzędów i instytucji tj.: Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, Sąd Rejonowy, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy, Urzędy Pocztowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Straż Pożarna, Państwowy Zakład Ubezpieczeń, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Komenda Powiatowa Policji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 • Oferta edukacyjna Łukowa.
 • Liczba ludności, gęstość zaludnienia, struktura płci i wieku, wykształcenia, struktura zatrudnienia.
 • Firmy produkcyjne.
 • Tytuły najważniejszych publikacji o Łukowie.
 • Tytuły gazet, czasopism lokalnych.

  Prosimy, aby do 22 grudnia 2005 r. szkoła zadeklarowała swój udział w turnieju poprzez dostarczenie karty zgłoszenia (wzór - załącznik nr 1) do sekretariatu Gimnazjum nr 2 w Łukowie lub przesłanie na adres: Gimnazjum nr 2, 21-400 Łuków, ul. Cieszkowizna 13.

  Szczegółowych informacji udzielają p. Katarzyna Dołęga i p. Aneta Paszkiewicz (tel. 798 27 65).

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
 • Copyright © 2000-2007 Aneta Paszkiewicz