Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej
Informacje ogólne

W ramach programu "Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej" w Gimnazjum nr 2 w Łukowie realizowanych będzie 27 projektów dydaktycznych, wychowawczych i sportowych.

Projekty dydaktyczne realizowane są przez nauczycieli niemal wszystkich przedmiotów: matematyków, polonistów, chemików, fizyków, nauczycieli języków obcych, geografów i biologów, nauczycieli techniki i plastyki. Skierowane są one zarówno do uczniów uzdolnionych jak i tych mających problemy z nauką. Uczęszczający na zajęcia uczniowie będą mieli okazję pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności. Proponowane przez nauczycieli różnorodne metody i formy pracy mają zachęcić uczniów do podejmowania twórczej postawy wobec problemów, do przełamywania barier poznawczych i emocjonalnych. Uczniowie mają również możliwość pogłębienia swojej wiedzy z wielu dziedzin nie związanych z przedmiotami szkolnymi, jak na przykład: dziennikarstwo (Koło dziennikarskie), teatrologia (Pokochać teatr), majsterkowanie (Szkolny Klub Modelarski).

Proponowane przez nauczycieli programy sportowo - rekreacyjne realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych mają za zadanie doskonalić umiejętności w wielu dyscyplinach sportowych, takich jak: koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna chłopców i dziewcząt, pływanie, badminton, taniec współczesny, tenis stołowy i piłka ręczna. Uczniowie uczęszczający na zajęcia rozwiną cechy motoryczne: szybkość, siłę, zręczność, skoczność, wytrzymałość, poprawiš wyniki testów sprawnościowych. Ulegnie poprawie sprawność fizyczna, jak również koncentracja wzrokowa, pamięć i orientacja. Uczniowie rozwiną zdolność do samokontroli, samoobserwacji i pielęgnacji własnych kulturalnych postaw oraz do wspierania innych ludzi w tych zachowaniach, uzupełnią i wzbogacą wiedzę na temat zasad uczciwej gry. Wdrożą się do umiejętnego przeżywania porażek.

Program edukacyjno - profilaktyczny (Potrafię inaczej) skierowany do uczniów i ich rodziców ma na celu uświadomienie zagrożeń zdrowotnych, psychicznych i społecznych płynących z wszelkich uzależnień. Uczniowie będą mieli również okazję poznać ludzi, którzy mogš być wzorem do naśladowania, dostrzegą potrzebę i możliwości dalszej edukacji.

Koordynator programu: Katarzyna Szczęśniak
Copyright © 2000-2012 Aneta Paszkiewicz