Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej
- realizacja projektów

27 programów

W naszej szkole realizowanych było 27 programów dydaktycznych, sportowych i wychowawczych w ramach projektu "Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej". W prezentowanym dokumencie znajdują się informacje o każdym z tych programów.

Przegląd programów.


Tekst: Katarzyna Szczęśniak

"Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej" - podsumowanie
zdjęcia

Dnia 20 listopada o godz. 15 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 odbyła się miejska impreza podsumowująca zadania realizowane w ramach realizacji projektu "Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej". Zgromadzonych przywitała pani wójt Gminy Łuków - Kazimiera Goławska, pan burmistrz Miasta Łuków - Zbigniew Zemło oraz koordynator projektu - pan Bogdan Wiącek. Wręczono podziękowania za pracę dyrektorom szkół i szkolnym koordynatorom projektu. Następnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z łukowskich szkół podstawowych i gimnazjów prezentowali programy artystyczne przybliżające programy realizowane w ich szkołach. Można było także obejrzeć prezentacje multimedialne podsumowujące pracę w każdej ze szkół oraz stoiska z wytworami powstałymi podczas zadań wykonywanych w ramach projektu.

Tekst: Katarzyna Szczęśniak

Wycieczka na Ukrainę
zdjęcia

W dniach 21-24 września 2007 roku odbyła się w ramach programu "Szkoła przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej" wycieczka na Ukrainę. Uczestniczyły w niej klasy 3a i3c oraz jeden uczeń z klasy 3g i dwie uczennice z klasy 3d. Wraz z młodzieżą pojechali: p. Małgorzata Chrobak, p. Małgorzata Podlodowska oraz p. Dyrektor Marek Kosiński. Wyjazd trwał 3 dni. Pierwszy dzień spędzony został we Lwowie, gdzie młodzież zwiedziła:
- Kopiec Unii Lubelskiej,
- Katedrę Św. Jury (Św. Jerzego),
- Cmentarz Łyczakowski,
- Cmentarz Orląt Lwowskich,
- Starówkę Lwowa,
- Dzielnicę Ormiańską.
Drugiego dnia uczestnicy wycieczki byli w Chocimiu i Kamieńcu Podolskim, gdzie podziwiali wspaniale zachowane twierdze. Trzeciego dnia powrót na trasie Zbaraż - Krzemieniec - Łara Poczajewska - Lwów. Wszystko odbyło się zgodnie z planem i grupa wróciła do Łukowa o trzeciej nad ranem, dnia 24 września 2007 roku.

Szkolny Klub Modelarski
zdjęcia

Program zajęć pozalekcyjnych Szkolny Klub Modelarski powstał w wyniku włączenia się naszej szkoły do projektu gminnego "Szkoła przyszłości w gminach Ziemi Łukowskiej". Celem głównym programu było rozwijanie zainteresowań modelarskich uczniów Gimnazjum Nr 2 w Łukowie w zakresie budowy modeli z tworzyw sztucznych. W zajęciach Szkolnego Klubu Modelarskiego uczestniczyło 11 uczniów, w tym 2 dziewczyny, które w działaniach technicznych radziły sobie niekiedy lepiej od chłopców. Więcej w sprawozdaniu z realizacji programu - Szkolny Klub Modelarski.
Tekst: Dariusz Nikiel


Nasi artyści w plenerze
zdjęcia

20 czerwca 2007 r. dziesięcioro uczniów naszego gimnazjum wzięło udział w plenerze malarskim w Woli Gułowskiej. Po obejrzeniu zbiorów miejscowego muzeum sztuki ludowej, muzeum - Pomnika Czynu Bojowego Kleeberczyków oraz kościoła młodzi artyści przystąpili do działania. Głównym tematem obrazów były malownicze wieże kościoła, krajobrazy oraz studyjne rysunki roślin. Plener zakończono ogniskiem. Uczniowie pracowali pod kierunkiem p. Agnieszki Czerskiej-Pawlak, organizatora wyjazdu. Plener sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Szkoła przyszłości w gminach Ziemi Łukowskiej".
Tekst: Agnieszka Czerska-Pawlak


"Spotkania z ciekawą fizyką i chemią"
zdjęcia

W ramach projektu "Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej" w Gimnazjum nr 2 realizowany jest program zajęć pozalekcyjnych "Spotkania z ciekawą fizyką i chemią". Jest to cykl zajęć, których celem jest ułatwienie uczniom zrozumienia praw przyrody poprzez samodzielne działanie doświadczalne połączone z twórczym myśleniem i aktywnym spostrzeganiem. Zasadniczą rolę w pracy z uczniami odgrywa odpowiednio dobrany atrakcyjny eksperyment, który - po właściwej interpretacji - ma doprowadzić do prawidłowego wnioskowania. Proponowane przez prowadzących, metody pracy łączą naukę z zabawą, rozwijają zdolności intelektualne i angażują uczniów emocjonalnie, ćwiczą spostrzegawczość i szybkość reakcji, uczą podejmowania decyzji, kształcą umiejętność kojarzenia i wnioskowania. W okresie od lutego do czerwca 2007 roku uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia chemiczna o następującej tematyce:

 • Badanie przewodności czystej wody i roztworów wodnych różnych substancji.
 • Woda jako rozpuszczalnik.
 • Otrzymywanie i badanie właściwoœci tlenu, wodoru i dwutlenku węgla.
 • Ogniwa elektrochemiczne.
 • Szereg elektrochemiczny metali.
 • Wykrywanie pierwiastków w żywności.
  Uczniowie bardzo chętnie uczęszczali na zajęcia, w czerwcu przygotowali prezentację najciekawszych doœwiadczeń, które zaprezentowali społeczności szkolnej.
  Tekst: Katarzyna Szczęśniak

 • "Three days around the Brithish Isles"
  konkurs plastyczno-językowy
  zdjęcia

  Dnia 14.06.2007 r. odbyła się wystawa prac nagrodzonych i biorących udział w konkursie plastyczno - językowym pt: "Three days around the Brithish Isles". Konkurs odbył się w ramach programu własnego "Anglomania" oraz projektu "Szkoła Przyszłości Gmin Ziemi Łukowskiej". Oto nagrodzeni uczniowie:
  I m-ce
  Karolina Świderska I c, Monika Witek I c, Wojciech Sosnowski I c
  II m-ce
  Katarzyna Rębowicz I a, Maja Kozłowska I a, Małgorzata Lamek I c, Joanna Michalak I c
  III m-ce
  Izabela Gałach I a, Karolina Żętała I a
  Tekst: Dorota Puzio

  Konkurs języka angielskiego
  "KULTURA I TRADYCJA WIELKIEJ BRYTANII I USA"

  Dnia 24.05.2007 r. w ramach programu własnego "Anglomania" oraz projektu "Szkoła Przyszłości Gmin Ziemi Łukowskiej" odbył się konkurs języka angielskiego "KULTURA I TRADYCJA WIELKIEJ BRYTANII I USA". W konkursie wzięło udział 17 uczniów. Pierwsze trzy miejsca zajęli:
  I. Hubert Kapitaniuk kl. I c
  II. Katarzyna Cabaj kl. I a, Iga Pasikowska kl. II b
  III. Izabela Gałach kl. I a, Hubert Gomułko kl. II g, Karolina Świderska kl.I c
  W nagrodę uczniowie otrzymali cząstkowe oceny z j. angielskiego - I i II miejsce - 6, III miejsce - 5, oraz nagrody rzeczowe (smycze i długopisy ufundowane przez wydawnictwo Polanglo). Konkurs przygotowała i przeprowadziła p. Dorota Puzio.
  Tekst: Dorota Puzio

  Koło języka angielskiego "Anglomania" na wycieczce

  Dnia 17.03.2007 w ramach projektu "Szkoła przyszłości w gminach Ziemi Łukowskiej" Anglomaniacy, czyli członkowie koła języka angielskiego "Anglomania", wraz ze swoim opiekunem p. Dorotą Puzio pojechali do Lublina na występ zespołu irlandzkiego, prezentującego irlandzkie tańce i muzykę ludową "RHYTHM OF THE DANCE". Tancerze zaprezentowali krótką (2 - godzinną) historię Zielonej Wyspy - Irlandii. Wyjazd był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Tekst: Dorota Puzio

  Copyright © 2000-2012 Aneta Paszkiewicz