Łukowianki w Finale Ogólnopolskim

2011final
U góry od lewej: Lech Kędzierski, Wojciech Grabowski, Daria Antoniak, Dominika Wierzbicka, Agata Fabisiak, Joanna Nowosielska, Aleksandra Molenda, Paulina Fejtko, Weronika Warpas, Katarzyna Koper.
Na dole: Kinga Kępka, Martyna Jóźwik, Anna Płudowska, Monika Roguska, Katarzyna Nowaczyńska, Natalia Kąkol.